تبلیغات
میکروبیولوژی - بیماری جنون گاوی (BSE)
میکروبیولوژی
همه رویاهای ما میتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم.
 
دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : یزدانی

تعریف و اپیدمیولوژی بیماری: بیماری جنون گاوی Bovine Spongiform Encephlopathy (B.S.E)یك بیماری كشنده و دژنراتیو عصبی مغزی قابل انتقال گاو می باشد.

كه یك هفته تا چند ماه بعد از بروز علائم بالینی و آغاز مراحل پیشرفته بیماری باعث مرگ گاو می شود. علائم بالینی این بیماری شامل تغییر رفتار ( لگد زدن ,‌عدم همكاری با دامدار ,‌تهاجم ) كاهش وزن و بروز رفتارهای عصبی می باشد. میانگین زمانی بین آلودگی دام تا بروز علائم بالینی حداكثر تا پنج سال می باشد. مطالعات انجام گرفته ارتباط بین بیماری جنون گاوی و nvCJD را نشان داده است. همچنین تشابهاتی بین B.S.E و بیماری KURU در انسان وجود دارد .

این بیماری برای اولین بار در یك فارم بنام KENT در سال 1985 در انگلستان گزارش گردید قبل از سال 1985 هیچ كس شناختی از بیماری جنون گاوی نداشت مدتها قبل دامپزشكان پاتولوژیست یك بیماری ناشناخته را كه غیر قابل تشخیص بود گزارش دادند و تا سال 1987 هیچ مشكلی دال بر اینكه این بیماری بصورت اپیدمی در حال پیشرفت باشد وجود نداشت مطالعات انجام گرفته بر روی موارد آلوده منتج به این شد كه پودر استخوان و پودر گوشت تولیدی تنها فرضیه ای بود كه بعنوان عامل بیماری غیر قابل تشخیص اعلام گردید. در سال 1988 برای بررسی بحران تحت نظارت RICHARED SOUTHWOOD و برای توصیف اختلالات این بیماری گروه كاری تشكیل شد كه در 18 ژوئیه 1988 اولین محدودیت و ممنوعیت در رابطه با فروش غذاهای دامی بخصوص برای پودر استخوان و پودر گوشت بمنظور استفاده در جیره دام را بوجود آوردند در این زمان یك سیاست كشتار را برای كنترل بیماری اعمال كردند بنحوی كه برای موارد مثبت بیماری 50% غرامت و برای موارد منفی بیماری 100% غرامت پرداخت میگردید در فوریه 1990 رسماً‌نتایج اولین گروه كاری منتشر گردد و اعلام كردند كه عامل بیماری می تواند از طریق دهانی توسط جیره به موش منتقل شود و انتقال گاو به گاو از طریق تزریق داخل وریدی و داخل مغزی نیز تایید گردید. در سال 1989 در كشور انگلستان و متعاقباً در اسكاتلند و ایرلند محدودیت برای مصرف الایش گاوسانان در جیره انسانی اعمال گردید و اتحادیه اروپا نیز در همان سال محدودیتهای وسیعی را متعاقب گزارش 40 موارد بیماری انسفالوپاتی اسفنجی شكل گربه سانان (FSE) feline Spongy form Encephalopathy بر اثر تغذیه با مواد غذائی بامنشاء دامی برای واردات انواع دام زنده و فرآورده های آنها اعمال كردند در سوم آوریل سال 1990 كمیته ای بنام كمیته توصیه انسفالوپاتی اسفنجی شكل (SEAC) تشكیل گردید و در همان زمان نیز سیستم سرویلانس بیماری انسانی CJD توسط دپارتمان بهداشت راه اندازی گردید و از این زمان به بعد ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی و قرنطینه ای فراوانی صادر گردید از جمله ممنوعیت در مصرف الایش گاوسانان درتغذیه تمام دامها . در چهارم مارس سال 1992 كمیته SEAC بر اساس آخرین تحقیقات و مطالعات انجام گرفته خود را برای امنیت بهداشت انسانی و دامی دستورالعملهای لازم الاجرا فراوانی را صادر كرد تا سال 1993 ( تعداد موارد بیماری افزایش پیدا كرد و به 100000 مورد رسید از تاریخ 1993 به بعد تعداد موارد بیماری گزارش شده كاهش پیدا كرد. و سیستم سرویلانس بیماری CJD یك مورد CJD غیر طبیعی را گزارش داد بنحوی كه علائم و تظاهرات بیماری بسیار متفاوت از موارد قبل بود و تحت عنوان واریان جدید CJD گزارش شدند . بدلیل افزایش بروز CJD نزد دامداران اعضا كمیته SEAC تشكیل جلسه دادند و اعلام كردند كه واریان جدید CJD ارتباط نزدیك با بیماری جنون گاوی دارد و متعاقب آن مصرف گوشت گاوهای با سن بیش از 30 ماه را ممنوع كردند و اتحادیه اروپا نیز متعاقب این گزارش محدودیت وسیعی را بر روی تجارت گوشت, سرم و جنینهای با مبداء بریتانیای كبیر اعمال كردند . بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیكی انجام گرفته منشاء بیماری گاوهایی بوده است كه از پودر گوشت و پودر استخوان نشخواركنندگان تغذیه نموده اند بوده است.سن دامهای مبتلا اكثراً از چهار سال به بالا بوده و بیشتر دامهای نژاد شیری و ماده را مبتلا می سازد.دوره كمون بیماری در صورت استفاده ازمخلوط هموژنیزه مغز تهیه شده از موارد مبتلا به شكل طبیعی بیماری حدود 18 ماه است.
گسترش یافته است بنابر این همانند BSE كه در بافت های گاوی از طریق مصرف گوشت و پودر استخوان پاساژ خورده است ,‌عامل بیماری كورو در بین خویشاوندان پاساژ خورده است با كاهش موارد آدمخواری در اواخر دهه 1950 , همه گیری كورو به وضوح به پایان خود نزدیك می شود انسان میزبان نهایی بیماری است .

بیماری كروتزفیلد ـ جاكوب (CJD)Creutzfeldt – jakob Disease
با روشن شدن قابلیت انتقال CJD در سال 1987 برای اولین بار احتمال وجود ارتباط بین CJD و اسكرپی به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج اولیه حاصل از تعیین سویه nv CJD در نژادهای هم خون موشها نشان داد كه عوامل ایجاد كننده BSE و CJD بسیار شبیه اند و به همین علت احتمالا BSE منشاء اصلی بروز بیماری است.
روند عمل آوری ضایعات دامی در تولید پودر گوشت و پودر استخوان مورد توجه قرار گرفت . دو تغییراساسی در روشهای صنعتی مورد استفاده در انگلستان به عنوان موارد بالقوه قابل توجه و مهم شناخته شد.
روشهای عمل اوری با تغییر دما و زمان عوامل اسكرپی راغیر فعال كند امكان پذیر است.
بروز دو تغییر اساسی در روند عمل آوری را مورد تایید قرار دادند كاهش بكارگیری حلالهای هیدروكربن در مناطق حرارت دهی برای حدود 8 ساعت در دمای 70 درجه سانتی گراد .
نكته مهم دیگر در اپیدمیولوژی BSE آن است كه غالب موارد وقوع بیماری ناشی از استفاده مجدد از بافت های آلوده بدن گاوها یعنی از پودر گوشت و استخوان بوده است.

عامل بیماری:
بیماری در ارتباط با یك عامل قابل انتقال كه مغز و طناب نخاعی گاو را تحت تاثیر قرار می دهد می باشد و ضایعات این عامل تغییرات اسفنجی شكل كه با یك میكروسكوپ معمولی قابل رویت میباشد. عامل بیماری قدرت بقای بسیار بالائی دارد بطوری كه در برابر انجماد و حرارت بسیار مقاوم می باشد. بر اساس مطالعات انجام گرفته مطالعات تجربی از طریق خورانیدن مواد آلوده به گاو نیز امكان پذیر است دراین مطالعه یك گرم از بافت مغزی ماخوذه از دام بیمار در مراحل انتهایی بیماری پس از طی دوره كمون مشابه به موارد طبیعی توانست بیماری را ایجاد نماید .
ممنوعیت استفاده از پروتئین بدن نشخواركنندگان در تغذیه دامها از ژولای 1988 مطرح شد یعنی مدت كوتاهی پس از آنكه در ژوئن 1998 بصورت قانونی جزء بیماری های هشدار دادنی قلمداد گردید .
درنوامبر 1989 بكارگیری قسمت هایی از احشاء و امعاء گاوی كه بصورت بالقوه مقادیر بالایی از عفونت زایی BSE هستند برای مصرف انسانی ممنوع گردید.
محتملترین منشاء بروز بیماری BSE اسكرپی گوسفند است و استفاده از پودر گوشت و استخوان دامهای آلوده در جیره غذایی گاوها بوده است( تهیه پودرها در حرارت كمتر از معمول و زمان كمتر ).
در سال 1998 واریانت جدیدی از TSE انسانی تحت نام بیماری كروتزفیلد جاكوب CJD در انگلستان شناخته شد كه وجود تظاهرات قابل مشاهده در BSE را آشكار ساخت. اسكرپی (Scrapie) با سابقه قدیمی است كه بیش از 200 سال بیماری را درگوسفندان انگلستان ایجاد نموده است . این بیماری در بسیاری از كشورها نیز مشاهده شده است , انتقال عمودی و افقی بیماری وجود دارد .

آنسفالوپاتی قابل انتقال مینك (TME)
در صورت بروز بیماری تلفات حاصله بسیار بالا بوده و در دامهای بالغ به 100% می رسد.
مینكهای پرورشی انگلستان بجای ضایعات كشتارگاهی دامهای كشتاری یا تلف شده كه بعنوان منبع بیماری برای این حیوان شناخته شدهاند از كنسانتره های تجارتی استفاده می كنند . شواهد موجود نشان می دهند كه منشاء TME همانند BSE اسكرپی گوسفند است و مینك میزبان نهایی بیماری است .


كورو (KURU)
علت اصلی مرگ در میان قبیله های محلی ساكن گینه جدید پاپوآ بود. منشاء بیماری و شكل همه گیری آن شباهت هایی را با همه گیری BSE نشان می دهد.
احتمال می رود كه این بیماری از یك مورد یا از موارد خودبخودی CJD نشات گرفته باشد و كورو در نتیجه برگزاری مراسم مذهبی آدمخواری اجساد خویشاوندان در یك دهه قبل عامل بیماری یك پروتئین عفونی بنام پریون (PRION) میباشد پریون در واقع یك پروتئین كه خودبخود قابل تكثیر (Self-replicating) می باشد.
تشخیص قطعی BSE فقط از راه مطالعه پاتولوژیكی بافت مغزی پس از كالبد گشایی امكان پذیر است .

روش انتقال
عامل بیماری به صورت محیطی و تماس مستقیم قابل انتقال نبوده ,‌تنها راه انتقال اثبات شده از طریق مصرف بافت های آلوده از جمله پودر گوشت و پودر استخوان می باشد, انتقال عمودی عامل بیماری هنوز ثابت نشده است . بافت های سیستم اعصاب مركزی ـ مغز, نخاع‌, تیموس و شبكیه عمده بافت هایی هستند كه قابلیت عفونت زایی دارند.

نوع مطلب : بیماریها، جانوران، 
برچسب ها : بیماری جنون گاوی،
 
درباره وبلاگ

دانشجوی رشته میکروبیولوژی هستم.هدف من جمع آوری مطالب مفیدو آموزنده و کمک به دانشجویان این رشته و دیگر رشته های پزشکی وزیست شناسی است که امیدوارم سودمند واقع شود.مرا از نظرات خودتون در جهت ارتقای وبلاگ بهره مند کنید.جهت درج مطالب مرتبط در این وبلاگ، آنها را به پست الکترونیکی من بفرستید تا در صورت مطابقت موضوع و تأیید محتوا، با ذکر نام یا لینک شما، در اختیار علاقه مندان قرار دهم.
مدیر وبلاگ : یزدانی

مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندهای روزانه
میکروبیولوژی
زیست شناسی سلول مولکولی(پایگاه علمی دانشجویان ورودی 91 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
سایت تخصصی میکروبیولوژی
میکروب شناسی پزشکی(استاد فائزی)
مهندسی پزشکی
بیوشیمی
اینجا همه چی درهمه
دانشجوی آب و خاک
نت نوشته های یک دختر میکروبیولوژیست
وبلاگ رسمی میکروبیولوژی تهران
انجمن دانشجویان مهندسی کشاورزی ازادشهر
زیست شناسی (عمومی)
زیست شناسی سلولی مولکولی 90 دانشگاه شیراز
میکروب شناسی
پایگاه رسمی انجمن علمی میکروبیولوژی کرج
جی جی دانلود
(زیست شناس سلولی90)
وبلاگ دانشجویان زیست شناسی دانشگاه مازندران
انجمن میکروبیولوژی دانشگاه آزاد همدان
اخبار علمی+مطلب های علمی
بیوتکنولوژی
دانشجویان میکروبیولوژی دانشگاه شهیدبهشتی
میکروبیولوژی تخصصی
بیو میکروبی
تخصصی رشته میکروبیولوژی
حامدعبداللهی
وبلاگ توووووپ علمی
سایت میکروبیولوژیست ها
وبلاگ دانشجویان میکروبیولوژی 89 دانشگاه اصفهان(میکروب ها چه میگویند!!)
بیوتکنولوژی
دلکده
میکروبیولوژی87دانشگاه آزاد جهرم
علوم آزمایشگاهی
پورتال تخصصی میکروبیولوژی
میکروب شناسی
مجله میکروبیولوژی
وبلاگ تخصصی میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی
ویروس شناسی
اخبار روز
جلوه های علوم
گرایش های ارشد میکروبیولوژی
همه تست های کنکور ارشد و دکترای میکروبیولوژی.بیوتکنولوژی.علوم سلولی مولکولی.ژنتیک.بیوشیمی
انجمن میکروبیولوژی سوئیس
انجمن میکروبیولوژی استرالیا
میکروبیولوژی 88 لاهیجان
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه

نظرسنجی
نظرت درباره وبلاگم چیه؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

<

-_ !News _-